I hluti Þjóðréttarskuldbindingar og áhrif þeirra á landsrétt

Efnisyfirlit I hluta

Kafli IA Þjóðréttarskuldbindingar
Kafli IB Þjóðréttarskuldbindingar um mannréttindi
Kafli IC Áhrif þjóðréttarsamninga á landsrétt

 

Heimildaskrá:

 

Alston, Philip. „The ‚Not-a-Cat‘ syndrome: Can the International Human Rights Regime Accommodate Non-State Actors?" Philip Alston (ritstj.) Non-State Actors and Human Rights. Oxford University Press, 2005.

Bayefsky, Ann F. How to Complain to the UN Human Rights Treaty System. Transnational Publishers, 2002.

Björgvinsson, Davíð Þór. „Beiting Hæstaréttar Íslands á lögunum um Mannréttindasáttmála Evrópu." Stefán Már Stefánsson og Viðar Már Matthíasson (ritstj.) Lögberg, Rit lagastofnunar Háskóla Íslands. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2003, bls. 155-185.

-EES-réttur og landsréttur. Reykjavík: Bókaútgáfan CODEX, 2006.

Cholewinski, Ryszard. Migrant Workers in International Human Rights Law, Clarendon Press, Oxford, 1997.

Fitzmaurice, Malgosia. „The Practical Working of the Law of Treaties."  Malcolm D Evans (ritstj.), International Law (2. útg.). Oxford University Press, 2006.

Fredman, Sandra. Human Rights transformed: positive rights and positive duties. Oxford University Press, 2008.

Gardiner, Richard K. International law. Longman, 2003.

Guðmundsdóttir, Dóra. „Vernd mannréttinda í rétti Evrópusambandsins og EES." Jóhann Haukur Hafstein o.fl., (ritstj.), Rit lagadeildar Háskólans á Bifröst.  Bifröst 2006, bls. 155-201.

 -„Stjórnarskrárbundnar meginreglur og stjórnarskrárvarin réttindi." Guðrúnarbók. Afmælisrit til heiðurs Guðrúnu Erlendsdóttur. Reykjavík, Hið íslenska bókmenntafélag, 2006, bls. 133-158.

Jóhannesson, Ólafur. Stjórnskipun Íslands. önnur útgáfa Gunnar G. Schram. 1978.

Líndal, Sigurður. Um lög og lögfræði. Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2003.

Scheinin, Martin. Economic Social and Cultural Rights. Eide, Krause og Rosas (ritstj.), Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 2001.

Schram, Gunnar G. Stjórnskipunarréttur. Reykjavík, Háskólaútgáfan, 1999.

Stefán Már Stefánsson. Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið. Reykjavík, Bókaútgáfa Orators, 2000.

Swepston Lee. „The International Labour Orangization and Human Rights Access to the ILO." Guðmundur Alfreðsson o.fl. (ritstj.) International Human Rights Monitoring Mechanisms. The Hague, Kluwer Law International, 2000, bls. 485-503.

Thorarensen, Björg, og Pétur Leifsson. Kaflar úr þjóðarétti. Handrit til kennslu við lagadeild Háskóla Íslands. Reykjavík, 2005.

Thorsteinsson, Pétur J. „Meðferð utanríkismála." Utanrikisraduneyti.is. www.utanrikisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/740.

Wissbrodt, David, og Connie de la Veiga. International Human Rights Law. An Introduction. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2007.

 

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is