Tenglar

Tenglar á stofnanir og samtök sem tengjast mannréttindum eða vinna með málefni tengd mannréttindum

INNLENDAR STOFNANIR
Alþingi: www.althingi.is
Hæstiréttur:www.haestirettur.is
Héraðsdómstólarnir:www.domstolar.is
Jafnréttisstofa: www.jafnretti.is
Umboðsmaður Alþingis: www.umbodsmaduralthingis.is
Stjórnarráðið: www.raduneyti.is
Umboðsmaður barna: www.barn.is

ÝMIS SAMTÖK OG FÉLÖG Á ÍSLANDI
Barnaheill: www.barnaheill.is
Íslandsdeild Amnesty International: www.amnesty.is
Kvenréttindafélag Íslands: www.krfi.is
Lögmannafélag Íslands: www.lmfi.is
Mannréttindaskrifstofa Íslands: www.mannrettindi.is.
Rauði kross Íslands: www.rki.is
Samtökin ’78: www.samtokin78.is
Siðmennt: sidmennt@sidmennt.is
Unifem á Íslandi: www.unifem.is
Öryrkjabandalag Íslands: www.obi.is

INNLENDAR HEIMASÍÐUR
Réttarheimildavefurinn: www.rettarheimild.is
Réttarríkið: www.rettarrikid.is

ALÞJÓÐLEGIR DÓMSTÓLAR
Alþjóðadómstóllinn í Haag: www.icj-cij.org:
Alþjóðadómstóllinn um glæpi í Rúanda: http://www.ictr.org/
Alþjóðadómstóllinn um stríðsglæpi í fyrrum Júgóslavíu: http://www.un.org/icty/index.html
Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn: http://www.un.org/law/icc/index.html
Evrópudómstóllinn í Luxembourg: http://europa.eu.int/cj/
Mannréttindadómstóll Ameríku í San José, Costa Rica: http://www.corteidh.or.cr/
Mannréttindadómstóll Evrópu í Strasbourg: www.echr.coe.int

ALÞJÓÐLEGAR NEFNDIR OG RÁÐ
Ákvarðanir og álit eftirlitsnefnda Sameinuðu þjóðanna í kærumálum: http://www.bayefsky.com/docs.php/area/jurisprudence
Evrópunefnd um varnir gegn pyndingum: http://www.cpt.coe.int/en/
Félagsmálanefnd Evrópu: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ecsr/ecsrdefault_EN.asp
Mannréttindafulltrúi Sameinuðu þjóðanna: www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna: www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna: www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm
Nefnd Sameinuðu þjóðanna um afnám kynþáttamisréttis: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm
Nefnd Sameinuðu þjóðanna um afnám mismununar gegn konum:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm
Nefnd Sameinuðu þjóðanna um bann við pyndingum: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm
Nefnd Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg félagsleg og menningarleg réttindi:http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm
Nefnd Sameinuðu þjóðanna um farandverkamenn: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
Nefnd Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm
Nefnd Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm

ÝMSAR ALÞJÓÐASTOFNANIR OG SAMTÖK
Alþjóðalaganefndin – International Commission of Jurists: www.icj.org:
Alþjóðasamtök umboðsmanna: www.law.ualberta.ca/centres/ioi/
Alþjóðavinnumálastofnunin – International Labour Organisation(ILO) : www.ilo.org
Amnesty International: www.amnesty.org
Efnahags-, samvinnu- og þróunarstofnunin – OECD: www.oecd.org
Einingarsamtök Afríku: www.africa-union.org
Evrópuráðið - The Council of Europe: www.coe.int:
Evrópusambandið – European Union : www.europa.eu.int:
Flóttamannafulltrúi Sameinuðu þjóðanna : www.unhcr.ch
Mannréttindafulltrúi Evrópuráðsins: http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp
Rauði krossinn - International Committee of the Red Cross : www.icrc.org:
Samtök Ameríkuríkja: www.oas.org.
Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu - The Organisation for Security and Co-operation in Europe: www.osce.org:

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is